STOXX Europe 600

58.943089%
% of corporates disclose EU taxonomy data

STOXX Europe 600 (non-financial companies) - EU-taxonomy-eligible Revenue